Moderaterna ska vara ett parti för hoppfulla

Ulf Kristersson valdes enhälligt till partiordförande vid Moderaternas extra partistämma i Stockholm i dag. I sitt installationstal var Kristersson tydlig med att Sverige står inför många och stora problem. Men de går att lösa. Hoppfullhet är bättre än hopplöshet. Det är nu dags att fokusera helt på de uppgifter vi har framför oss: att stärka Moderaterna i Alliansen, att stärka Alliansen i svensk politik och att stärka Sverige i världen.

Stämman öppnades av Anna Kinberg Batra som betonade den viktiga politiska omprövning som Moderaterna har gjort sedan 2014. Det handlar bland annat om migrations- och integrationspolitiken, skolpolitiken, försvarspolitiken och den ekonomiska politiken, som hade gett flera hundra tusen fler jobb, men ändå lämnade alldeles för många utanför. Kinberg Batra tackade vänner, kollegor, medarbetare och alla moderater i hela landet.

Ulf Kristersson valdes därefter enhälligt till ny partiordförande. Han inledde sitt installationstal med att tacka för det stora förtroendet.

Kristersson talade om att det är dags att fokusera på de uppgifter vi har framför oss: att stärka Moderaterna i Alliansen, att stärka Alliansen i svensk politik och att stärka Sverige i världen.

– Moderaterna har en unik uppgift i svensk politik: vi förstår fullt ut att nationen är viktig, men att vi samtidigt tillhör den stora världen utanför. Att frihet inte alls står mot ansvar. Att öppenhet inte alls står mot lag och ordning. Att glädjen över framgång inte alls står mot stöd vid motgång.

– Moderaterna har en unik historia. Sedan decennier är vi Sveriges ledande politiska kraft för frigörelse, självständighet och egenmakt.

Kristersson betonade också vikten av värderingsburen pragmatism:

– Det är ett vuxet förhållningssätt till politik och samhälle, som jag tror på. Fast förankrad i stabila värderingar om rätt och fel, utan att snegla på vad som är opportunt för stunden.

Kristersson tog upp sex konkreta exempel på reformområden:

– Sverige måste återupprätta kärnstatens auktoritet. Staten ska verkligen inte göra allt, men där den ska finnas ska den också vara stark.

– De senaste decenniernas migrationspolitik har varit ogenomtänkt och principlös. Den förändring av svensk migrationspolitik som vi nu har drivit igenom var både nödvändig och riktig. För att Sverige aldrig ska hamna i den situationen igen behövs långsiktiga reformer för en hållbar migration. Här vill jag att Alliansen och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar.

– Slarva inte bort arbetslinjen. Arbetslinjen är vårt sätt att säga att frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

– Värna välfärdens kärna. Sjukvården, skolan och förskolan är viktigare än bidrag och transfereringar.

– Framtidens fördelningspolitik handlar om klassresor, inte om klasskamp. Alla barn ska få sin egna chans att bygga en riktigt bra framtid. Det är Moderaternas allra viktigaste välfärdspolitiska uppgift.

– Försvara företag och företagare. Företagare måste alltid uppskattas mer än de beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras.

Kristersson avslutade talet med att lyfta fram att Sverige ska bli ett land för hoppfulla och att Moderaterna ska vara ett parti för hoppfulla, med en reformagenda fram till 2022 och 2026.

– Inför valet har jag ett enda kristallklart mål: vi ska bilda en ny alliansregering. Vi är den största och starkaste grunden för politisk förnyelse. Vi kan sätta Sverige på en ny kurs. Så vill Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gemensamt stoppa oss, kan de gott säga det nu.