Ett starkare försvar

Med utgångspunkt i den försvarsöverenskommelse som slutits mellan Moderaterna, Centerpartiet och regeringspartierna har i dag viktiga steg tagits för att Sverige ska kunna anskaffa ett nytt luftvärnssystem. Det är en viktig del i att öka vår försvarsförmåga

– Att stärka svenskt försvar genom ett nytt luftvärnssystem och den ökade förmåga det innebär är nödvändigt. Därför är det bra att viktiga steg nu tas i detta syfte genom att Försvarets materielverk kan inleda förhandlingar med USA om en anskaffning av luftvärnssystemet Patriot, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

– Nu handlar det om att axla ansvar, se till att vi får detta på plats i tid och säkra vårt lands försvarsförmåga, avslutar Wallmark.

Bakgrund

Regeringen har i dag, med utgångspunkt i den försvarsöverenskommelse Moderaterna ingått i, bemyndigat Försvarets Materielverk att översända en anbudsförfrågan samt inleda förhandlingar med USA om en anskaffning av luftvärnssystemet Patriot.