Nya Moderaterna är Sundsvalls största oppositionsparti och jobbar ständigt för Sundsvalls utveckling.

Vi är Sundsvalls viktigaste politiska kraft för frihet, självständighet och egenmakt. Vi ser vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi har respekt för det som är bra och vi tänker ut lösningar på det som kan bli bättre. Vi är med hela vägen från idé till verklighet.

Vi vill att Sundsvall ska bli en stad för hoppfulla. Moderaterna är ett parti för hoppfulla. Bli medlem du också i Sveriges viktigaste frihetsrörelse!

Moderaterna Sundsvall

6 days 14 hours ago

Hej Viktoria Jansson, Gruppledare för Moderaterna i Sundsvall och moderaternas förstanamn i Barn- och utbildningsnämnden!

Vad tycker du är den viktigaste frågan att prioritera för din nämnd under mandatperioden?

- Elevernas skolresultat och måluppfyllelse. Det är en oroande situation vi har i Sundsvall där 1 av 4 elever lämnar den kommunala grundskolan utan att vara behörig till ett gymnasieprogram. Där har Socialdemokraterna misslyckats stort och det behövs förändring och konkreta åtgärder för att förbättra situationen. Jag tror att studiero i klassrummen är viktigt för att eleverna ska kunna plugga. När man mäter studiero i Sundsvalls klassrum ligger vi inte heller bra till. Det finns ett samband mellan stök i klassrummet och låg måluppfyllelse, visar forskning. Därför behövs lugn och ro i klassrummen så att både lärare och elever får arbetsro.

Barn- och utbildningsnämnden måste också komma till rätta med ekonomin. Lokalerna behöver ses över. En stor del elever har gått till friskolor från den kommunala skolan och då kostar det pengar att stå med tomma eller delvis tomma lokaler.

Vad har du för hjärtefråga?

- Utöver skolpolitiken och att varje elev ska lämna skolan med godkända betyg så ligger jämställdhet och integration mig varmt om hjärtat. Fredrik Reinfeldt och den breddning av politiken han och flera andra genomförde fick mig att engagera mig politiskt.

Vad har du för personliga styrkor och erfarenheter?

- Det är alltid svårt att utvärdera sig själv, helst överlåter jag det till andra. Men om jag måste svara så hoppas jag att andra uppfattar mig som lyssnande och pragmatisk. Men det finns också principer som jag inte tummar på.

Moderaterna Sundsvall

1 week 16 hours ago

Moderaterna i Barn- och Utbildningsnämnden skriver i Sundsvalls Tidning om att våldet och kränkningarna i Sundsvalls skolor måste upphöra.

”I Sundsvalls kommun finns en uttalad nolltolerans mot våld och trakasserier i skolan, konstigt vore ju annat. Men denna nolltolerans är bara tomma ord om den inte efterföljs med kontinuitet och systematiskt arbete från politiken. Det arbetet har tyvärr inte alltid gjorts.”

👉🏻 Läs hela artikeln här: https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-valdet-och-krankningarna-i-sundsvalls-skolor-maste-upphora

DEBATT: Våldet och kränkningarna i Sundsvalls skolor måste upphöra

Moderaterna Sundsvall

1 week 3 days ago

Moderaternas förtroende för Annika Strandhäll är förbrukat. Vi kommer att yrka att riksdagen förklarar att Strandhäll inte har riksdagens förtroende.

Ulf Kristersson

Moderaterna Sundsvall

1 week 4 days ago

⚡️ BENSINUPPRORET 2.0 KOMMER TILL RIKSDAGEN
Moderaterna har bjudit in Bensinupproret 2.0 att tala i riksdagen, och de har tackat ja.

👍 Bilen är ett måste för många människor runt om i vårt land. Vi tycker att frustrationen över de höga bensinpriserna är befogad och vi vill lyssna på Bensinupproret 2.0.

❌ Vi vill inte politisera bensinupproret – det är bra att initiativet är politiskt obundet. Men vi vill att politiker, oavsett parti, ska få lyssna på vad en stor del av befolkningen har att berätta. Till riksdagsseminariet bjuder vi även in forskaren Jacob Lundberg att prata om hur svensk klimatpolitik kan bli effektivare än idag.

📺 Bensinupproret 2.0 talar i Sveriges Riksdag torsdagen 23 maj, kl. 10:00. Vi hoppas kunna livesända seminariet för alla som inte kan komma till Stockholm. Vi återkommer med mer information.

Moderaterna Sundsvall

2 weeks 5 days ago

🚘UTAN BILEN STANNAR SVERIGE. 🚘
Vi moderater säger nej till S, MP, C och L-budgetens höjningar av bensinskatten!

👍GILLA OCH DELA = NEJ till regeringens skattehöjningar, JA till att hela Sverige ska leva.

🇸🇪 Bil är inte något lyxigt som ska beskattas. Bilen är ett krav för att hela Sverige ska kunna leva. Vi är många som behöver bilen i vardagen.

https://www.expressen.se/debatt/hutlosa-bensinskatten-handlar-inte-om-miljon/

DEBATT: Den hutlösa bensinskatten handlar inte om miljön

Moderaterna Sundsvall

2 weeks 6 days ago

Rankat efter elevers studieresultat så hamnar Sundsvalls kommun på plats 283 av 290 kommuner. Detta är för oss moderater en oförsvarbar bottennotering och ett kvitto på Socialdemokraternas förda politik.

Vi har tre förslag som bygger på beprövade metoder för att förbättra studieresultaten och vända utvecklingen.

👨‍🏫Mer undervisningstid
👩‍🏫Flytta beslut från politiker till skolorna
👩‍🎓Ordning och reda i klassrummen

Länk till undersökningen:
https://beta.lr.se/kommunjamforelse

Moderaterna Sundsvall

4 weeks 1 day ago

Moderaterna Sundsvall shared a post.

Sundsvalls Tidning - ST.nu

Moderaterna Sundsvall

1 month 1 week ago

Ingen, varken elever eller skolpersonal, ska utsättas för våld, hot, trakasserier och mobbning i skolan. Skolan ska vara en trygg plats - för alla.

Så är det inte idag. Anmälningar om våld, hot, trakasserier och mobbning har ökat varje år under en tioårsperiod. Det är en utveckling som måste vändas.

Moderaterna vill:

◾️Se tydliga och väl förankrade regler och disciplinära åtgärder som alla är konsekventa kring.
◾️Politiker ska inte detaljstyra den dagliga verksamheten på skolorna. Men politiken måste backa upp de skolledare och systematiskt och aktivt arbetar för att minska våld och stök. Och utkräva ansvar från de skolledare som inte gör det.
◾️Mer resurser till de skolor med tuffast förutsättningar så att mer personal kan anställas. Lärares tid ska läggas på undervisning - inte konfliktlösning.

Moderaterna Sundsvall

1 month 2 weeks ago

Bra att frågan om sanering av Sundsvallsbukten får uppmärksamhet.
I artikeln nämns att det släppts ut ca 100 ton kvicksilver under åren, en ofantlig mängd som motsvarar ca 1,4 miljarder dödliga doser av ämnet.

Hade Moderaterna styrt kommunen så hade vi avsatt medel för att delfinansiera saneringsarbetet.

Gilla och dela om du också är för en miljöpolitik som gör skillnad på riktigt istället för höjd bensinskatt och elcykelsubventioner.

Sundsvallsbukten – Sveriges mest kvicksilverförgiftade område

Senaste nyheter

Visa alla nyheter